Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu, dio I

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode koordiniralo je izradu prvog Nacionalnog akcijskog plana za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2015. do 2017. godine s pogledom do 2020.

  • Cilj je do 2020. godine u 50% postupaka javne nabave u Hrvatskoj uključiti neka od mjerila zelene javne nabave. Do sada je u Hrvatskoj bilo više pojedinačnih aktivnosti i projekata u svrhu „ozelenjavanja“ javne nabave, no donošenjem Nacionalnog akcijskog plana za zelenu javnu nabavu uspostavlja se jasan okvir i šalje politička poruka o smjeru u kojem javna vlast ide radi smanjenja svog pritiska na okoliš. Postavljeni nacionalni cilj sukladan je cilju iz 7. Akcijskog programa za okoliš Europske unije „Živjeti dobro unutar granica našeg planeta“ koji govori o uvođenju zelenih mjerila u 50% postupaka javne nabave do 2020.g. Fokus je stavljen na uvođenje osnovnih zelenih mjerila u javnu nabavu za prioritetne skupine proizvoda i usluga:
  • papir za ispis i kopiranje
  • motorna vozila, uredska i informatička oprema
  • električna energija
  • telekomunikacijske usluge i usluge mobilne telefonije zajedno s uređajima
  • usluge čišćenja.

Ove nabavne kategorije su izabrane vodeći se pozitivnim iskustvom država članica EU, na temelju udjela ovih kategorija u ukupnoj javnoj nabavi Republike Hrvatske, po značajnom potencijalu za smanjenje okolišnog otiska i mogućnosti mjerenja pozitivnog učinka.

Ovaj članak omogućuje udruženje Hrvatski interijeri u okviru projekta „Poticanje razvoja održive proizvodnje namještaja za zelenu javnu nabavu“, sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020.