Što je zelena javna nabava?

Zelena javna nabava je postupak kojim se javna tijela potiču na kupovinu  “zelenih“ proizvoda i usluga, odnosno onih koji kroz životni vijek imaju manji učinak na okoliš od onih proizvoda koje bi inače nabavljali.

Za svaku skupinu proizvoda definiraju se mjerila koja sadrže ključne pritiske na okoliš koji uključuju:

  • potrošnju resursa i energije
  • učinak na bioraznolikost
  • toksičnost
  • emisiju onečišćujućih tvari
  • stakleničkih plinova i CO2
  • nastajanje otpada na mjestu nastanka

Ovaj članak omogućuje udruženje Hrvatski interijeri u okviru projekta „Poticanje razvoja održive proizvodnje namještaja za zelenu javnu nabavu“, sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020.