Mjerila Europske Unije za zelenu javnu nabavu namještaja, primjer 21

Osnovni kriteriji:  Emisije formaldehida iz ploča na bazi drva – TS2

(Ovaj se zahtjev primjenjuje neovisno o ukupno udjelu drvnih ploča u namještaju) Emisije formaldehida iz svih isporučenih ploča na osnovi drva, u obliku u kojem se upotrebljavaju u namještaju (drugim riječima, neoplemenjene ili furnirane) i koje su proizvedene s pomoću smola na bazi formaldehida, moraju biti jednake ili manje od praga E1 granične vrijednosti emisija formaldehida kako su definirane u Prilogu B normi EN 13986.  Provjera se vrši dostavljanjem izjave dobavljača drvnih ploča u kojoj se navodi da su isporučene ploče usklađene s ograničenjima emisija E1, što se potkrepljuje izvješćima o ispitivanju koje se provodi u skladu s normama EN 717 – 1, EN 717 – 2/EN ISO 12460 – 3 ili EN 120/EN ISO 12460 – 5.

Namještaj kojem je dodijeljen znak za okoliš EU-a za namještaj, kako je utvrđeno u Odluci Komisije (EU) 2016/1332 ili drugi relevantni znakovi za okoliš ISO 14024 tipa I koji izravno ispunjavaju navedene zahtjeve ili primjenom jednakovrijednih metoda, smatra se usklađenim.

Ovaj članak omogućuje udruženje Hrvatski interijeri u okviru projekta „Poticanje razvoja održive proizvodnje namještaja za zelenu javnu nabavu“, sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020.