Mjerila Europske Unije za zelenu javnu nabavu namještaja, primjer 1

Osnovni kriteriji:

Tehničke specifikacije – TS1 – namještaj treba biti izrađen od sirovine – drva koje potječe iz šuma s nekim od certifikata da se njome upravlja društveno odgovorno i u skladu sa strogim ekološkim kriterijima (FSC ili PEFC).

Sve drvo koje se upotrebljava za izradu namještaja koji se isporučuje na temelju ugovora mora biti zakonito posječeno u skladu s Uredbom (EU) 995/2010 („Uredba EU-a o drvu”).

Sve drvo ili svi proizvodi od drva koji nisu obuhvaćeni Uredbom (EU) 995/2010 trebali bi biti obuhvaćeni dozvolama FLEGT, relevantnim dozvolama ili potvrdama CITES ili bi trebali podlijegati sustavu dužne pažnje koji provodi ponuditelj, a kojim se pružaju informacije o zemlji sječe, vrsti, količinama, pojedinostima o dobavljaču i informacije o usklađenosti s odgovarajućim nacionalnim zakonodavstvom. Ako se u opskrbnom lancu utvrdi rizik od nezakonito posječenog drva, sustavom dužne pažnje trebali bi se definirati postupci za smanjenje tog rizika. Provjera se vrši Izjavom da će se za namještaj upotrebljavati samo drvo nabavljeno iz zakonitih izvora tj. drvo s nekim od certifikata kao što su FSC ili PEFC.

Ovaj članak omogućuje udruženje Hrvatski interijeri u okviru projekta „Poticanje razvoja održive proizvodnje namještaja za zelenu javnu nabavu“, sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020.