Koristi zelene javne nabave

  • Zelenom javnom nabavom doprinosi se čišćem i zdravom okolišu i povećanju kvalitete života građana.
  • Zelena javna nabava može biti pokretač inovacija te osigurati industriji poticaje za razvoj zelenih proizvoda i usluga posebno u sektorima gdje javni naručitelji predstavljaju velik udio na tržištu primjerice u sektorima graditeljstva, zdravstvene usluge ili javnog prijevoza.
  • Zelenom javnom nabavom može se osigurati i financijska ušteda javnim tijelima posebno ako se uzmu u obzir troškovi tijekom cijelog životnog ciklusa ugovora, a ne samo nabavna cijena.
  • Nabavom proizvoda koji troše manje energije ili štede vodu može se pridonijeti značajnom smanjenju računa za komunalne usluge.
  • Smanjenjem sadržaja štetnih tvari u kupljenim proizvodima mogu se smanjiti troškovi zbrinjavanja otpada.
  • Tijela koja primjenjuju zelenu javnu nabavu bit će bolje pripremljena za suočavanje s ekološkim izazovima u nastanku, kao i političkim i obvezujućim ciljevima za smanjenje emisije stakleničkih plinova, energetsku učinkovitost te ciljevima drugih politika o okolišu.

 

Uspješni primjeri provedbe zelene javne nabave

  • Grad Beč uštedio je oko 337 milijuna kuna i više od 100 000 tona CO2 od 2004. do 2007. kroz svoj program ekološke nabave.
  • Kada bi sve nabave informatičke opreme u Europi pratile primjer Gradskog vijeća Kopenhagena i Švedske agencije za upravni razvoj, potrošnja energije smanjila bi se za približno 30 teravat-sati, što je približno jednako četirima nuklearnim reaktorima.
  • Samo u Nizozemskoj uštedjelo bi se tri milijuna tona CO2 da su sva nizozemska javna tijela primijenila kriterije za nacionalnu održivu javnu nabavu, koji uključuju zelene kriterije. Potrošnja energije u javnom sektoru smanjila bi se za 10 %. 

Ovaj članak omogućuje udruženje Hrvatski interijeri u okviru projekta „Poticanje razvoja održive proizvodnje namještaja za zelenu javnu nabavu“, sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020.