Večer poezije

Večer poezije „I nije od nota – od kapi je života“ pjesnikinje Vesne Boinović Grubić

Kulturni događaj
Poezija i glazba „I nije od nota – od kapi je života“
Četvrtak, 24.11.2022. u 17:30, stara tvornica duhana Rovinj
Poezija pjesnikinje Vesne Boinović Grubić

Glazbeni program:
Operna diva Antonella Malis
Klavirska pratnja: Aleksandar Valencic