Mjerila Europske Unije za zelenu javnu nabavu namještaja, primjer 3

Mjerila Europske Unije za zelenu javnu nabavu namještaja, primjer 3 Osnovni kriteriji: Ograničenje završnih premaza  – TS3 Smjese i lakovi za premazivanje koje proizvođač namještaja upotrebljava za premazivanje bilo kojih drvenih ili metalnih sastavnih dijelova namještaja ne razvrstavaju se u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća kao: Kancerogene, mutagene ili toksične […]

Mjerila Europske Unije za zelenu javnu nabavu namještaja, primjer 21

Mjerila Europske Unije za zelenu javnu nabavu namještaja, primjer 21 Osnovni kriteriji:  Emisije formaldehida iz ploča na bazi drva – TS2 (Ovaj se zahtjev primjenjuje neovisno o ukupno udjelu drvnih ploča u namještaju) Emisije formaldehida iz svih isporučenih ploča na osnovi drva, u obliku u kojem se upotrebljavaju u namještaju (drugim riječima, neoplemenjene ili furnirane) […]

Mjerila Europske Unije za zelenu javnu nabavu namještaja, primjer 1

Mjerila Europske Unije za zelenu javnu nabavu namještaja, primjer 1 Osnovni kriteriji: Tehničke specifikacije – TS1 – namještaj treba biti izrađen od sirovine – drva koje potječe iz šuma s nekim od certifikata da se njome upravlja društveno odgovorno i u skladu sa strogim ekološkim kriterijima (FSC ili PEFC). Sve drvo koje se upotrebljava za […]

Ključni utjecaj na okoliš tijekom životnog ciklusa namještaja

Ključni utjecaj na okoliš tijekom životnog ciklusa namještaja Gubitak biološke raznolikosti i erozija tla kao posljedica neodrživog upravljanja šumama i nezakonite sječe. Iscrpljivanje resursa zbog upotrebe neobnovljivih resursa kao što su nafta/prirodni plin za plastiku. CO2 i druge emisije kao rezultat potrošnje energije u proizvodnji nekoliko materijala. Rizik za radnike, potrošače ili širi okoliš zbog […]

Namještaj – ključni utjecaj na okoliš

Namještaj – ključni utjecaj na okoliš Prema dostupnim dokazima iz znanstvene literature, doneseni su sljedeći zaključci o utjecajima namještaja na okoliš tijekom njegova životnog ciklusa: Dominantni udio (80 – 90 %) utjecaja na okoliš povezan je s materijalima/komponentama namještaja. Iako je energija sadržana u metalu i plastici veća nego u drvu, važno je uzeti u […]

Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu, dio II

Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu, dio II Mjerila zelene javne nabave u akcijskom planu se temelje na mjerilima koje je izradila Europska komisija. Do sada ih je razvijeno za dvadesetak skupina proizvoda i usluga te su države članice EU-a pozvane da ih koriste u mjeri i obimu u skladu s nacionalnim prioritetima. Ovaj […]

Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu, dio I

Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu, dio I Ministarstvo zaštite okoliša i prirode koordiniralo je izradu prvog Nacionalnog akcijskog plana za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2015. do 2017. godine s pogledom do 2020. Cilj je do 2020. godine u 50% postupaka javne nabave u Hrvatskoj uključiti neka od mjerila zelene javne nabave. […]

Koristi zelene javne nabave

Koristi zelene javne nabave Zelenom javnom nabavom doprinosi se čišćem i zdravom okolišu i povećanju kvalitete života građana. Zelena javna nabava može biti pokretač inovacija te osigurati industriji poticaje za razvoj zelenih proizvoda i usluga posebno u sektorima gdje javni naručitelji predstavljaju velik udio na tržištu primjerice u sektorima graditeljstva, zdravstvene usluge ili javnog prijevoza. […]

Sektor namještaja

Sektor namještaja Europski sektor namještaja ključni je pokretač održivog rasta sa značajnim doprinosom ukupnom gospodarskom zdravlju Europe, konkurentnosti, kreativnosti, inovacijama, zapošljavanju i izvozu. Europskom gospodarstvu osigurava 1,08 milijuna radnih mjesta, s prometom od 90 milijardi eura. Putokaz za resursno učinkovitu Europu ističe značajan utjecaj proizvodnje dobara na prirodne resurse, energiju, okoliš i klimatske promjene. Na […]

Povijest Zelene javne nabave

Povijest Zelene javne nabave Godine 2002. OECD je usvojio Preporuku o zelenoj javnoj nabavi, a 2003. pojam GPP (Green Public Procurement) prvi puta je istaknut u Komunikaciji Komisije o integriranoj politici proizvoda. Godine 2008. Komisija pokreće Komunikaciju „Javna nabava za bolji okoliš“ kao  dio Akcijskog plana za održivu potrošnju i proizvodnju i održivu industrijsku politiku, […]